زنان این قشر از جوامع بیشترین فریب خوردگان جهانند!

این که در هزاره‌ی سوم زندگی انسانی، هنوز هستند زنانی که ناخواسته و به رغم میل باطنی خود فریب می‌خورن...

جلیل جعفری ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
چگونه شغل خود را ترک کنید بدون اینکه کسی را عصبانی کنید؟

تقریباً در زندگی همه‌ی کارمندان زمانی فرامی‌رسد که عقب می‌نشینند و نگاهی عمیق به کاری که مشغول به ان...

فاطمه بهزادی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
چطور یک محیط کاری مناسب برای زنان ایجاد کنیم؟

زن بودن در محیط کار اصلا ساده نیست! این یک واقعیت است و پژوهش‌ها نشان می‌دهد در جوامع امروزی ایجاد م...

علی‌رضا ناصری ۱۳۹۶/۰۴/۱۹