مشاجرات خانوادگی اثر بیش‌تری نسبت به طلاق روی کودکان دارد

یک متخصص روانشناسی بالینی می‌گوید: کودکانی که در معرض مشاجرات روزانه والدین هستند آسیب روانی بیشتری ...

مهدی بختی 24/05/2017
دل‌خوشی‌های کوچک برای تو که مادری!

مادر، موجود غریبی است. در کنار مادر که هستی، همه چیز متفاوت تعبیر می‌شود. نگاه مادر، نگاهی است که کم...

جلیل جعفری 23/05/2017
والدین هلیکوپتری خطری برای آینده کودکان

خیلی جالب است که اکثر افراد تبدیل به والدینی می‌شوند که قصد داشتند به آن تبدیل نشوند! نظارت و تمرکز ...