چطور یک دوست واقعی را تشخیص بدهیم؟

داشتن دوست یکی از نشانه‌های سلامت اجتماعی افراد است. اما در این بین کدامیک از این افراد دوستان واقعی...

علی‌رضا ناصری ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
روز خود را به سادگی در پنج دقیقه بسازید!

مطلبی که می‌خوانید نوشته کت بوگارد، نویسنده آزاد و مستقل، است که در آن به تاثیرات مثبت اعتنا و توجه ...

جلیل جعفری ۱۳۹۶/۰۳/۱۰