۱۴ راه برای پیشگیری از کج خلقی در کودکان

بچه‌ها به روش‌های عجیب‌وغریبی رفتار می‌کنند اما شاید کج‌خلقی و قهر بدترین حالت باشد. خوشبختانه راه‌ه...

بایدها و نبایدهای آشنایی کودک با اعضای بدن خود و دیگران

آشنایی کودک با اعضای بدن خود و مقایسه آنها با اعضای بدن و اندام دیگران موضوعی است که غالبا جدی گرفته...

جلیل جعفری 22/05/2017