حقایقی جالب درباره بانوان: زنان بیش از مردان کابوس می بینند

زنان و مردان تفاوت‌های زیادی با هم دارند، از ویژگی‌های جسمی و روحی تا خصوصیات فکری و ذهنی. یکی از ای...

حسین کشوری 23/05/2017
حقایقی جالب درباره بانوان: کوتاهی قد در زنان می تواند مشکل بزرگی در مدت زمان بارداری آن ها ایجاد کند

در این مقاله سعی داریم تا از یک تحقیق که درباره تاثیر قد کوتاه زنان بر روی دوران حاملگی است، صحبت کن...

حسین کشوری 14/05/2017