maryam

مریم سادات دانشوریان

مقالات نوشته شده توسط مریم سادات

تعداد مقالات: ۱۳
رفتارهای عجیب کره‌ای ها/ روزانه‌های مریم در کره

من مریم هستم، دختری ایرانی، دختری با انرژی که به دنبال یک زندگی‌ پراز ماجرا و...

توسط: مریم سادات دانشوریان بازدید: ۱۹۸۷ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
برنامه غذایی و راهکارهایی برای زندگی باکیفیت‌تر/ روزانه‌های مریم در کره

من مریم هستم، دختری ایرانی، دختری با انرژی که به دنبال یک زندگی‌ پراز ماجرا و...

توسط: مریم سادات دانشوریان بازدید: ۱۵۱۰ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۱۴ کیلو کاهش وزن بعد از آمدن به کره/ روزانه‌های مریم در کره

من مریم هستم، دختری ایرانی، دختری با انرژی که به دنبال یک زندگی‌ پراز ماجرا و...

توسط: مریم سادات دانشوریان بازدید: ۲۸۷۷ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱