امیر

۹ ماه پیش

165

بازدید

17

پاسخ

حريم خصوصي

يك سوال چالش بر انگيز
به عقيده من تلفن همراه حريم خصوصي هر شخصه
خب
اگر با نوع رفتار عشقت بهش كمي بد بين بشي
ايا حق داري گوشيشو چك كني؟

بر فرض اين كارو انجام دادي
و نتيجه مثبت بود و مشخص شد
كاري بر خلاف چيزي كه دوست داري انجام داده و خودشم ميدونه و از تو مخفي كرده

تكليف چيست؟