آرمین

۱۱ روز پیش

32

بازدید

1

پاسخ

قانون حمل اسلحه در اسپانیا

با سلام


آیا کسی اطلاع دارد در اسپانیا مجوز حمل اسلحه برای تمام افراد است یا خیر ؟ 


 


اگر خیر چه کسانی میتوانند اسلحه حمل کنند ؟ 


تشکر