رتبه بندی کاربران بر اساس امتیازات بنیدانا و سطوح کاربران
رده کاربر امتیاز
۱ ۲۲۱۱۰
۲ ۱۸۱۵۲
۳ ۱۶۲۲۵
۴ ۱۲۶۶۰
۵ ۱۲۱۹۳
۶ ۱۲۰۹۳
۷ ۱۲۰۰۰
۸ ۱۱۸۵۲
۹ ۱۱۶۹۷
۱۰ ۱۱۵۵۱
۱۱ ۱۱۵۱۳
۱۲ ۱۰۹۰۲
۱۳ ۱۰۷۴۲
۱۴ ۹۴۲۰
۱۵ ۸۰۱۱
چگونه امتیاز کسب کنم؟?
برنده جایزه بهترین پاسخ ۱۰ امتیاز
پاسخ به سوال ۵ امتیاز
بهترین پاسخ را انتخاب کنید ۱۰ امتیاز