از مجله بنیتا (۲)

بازیگری با ازدواج سیاسی

مهناز افشار بازیگری است که با ازدواج سیاسی که انجام داد بر شهرت خود در سینمای ایران افزود.

پریسا رهنما ۱۳۹۵/۰۲/۲۸