وقتی در محل کارتان گریه کنید، چه اتفاقی می‌افتد

دفتر کار شما جایی است که در آن زندگی می‌کنید ولی بدانید که بهترین جایی نیست که احساسات خودتان را نشا...

الهام ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
زنان این قشر از جوامع بیشترین فریب خوردگان جهانند!

این که در هزاره‌ی سوم زندگی انسانی، هنوز هستند زنانی که ناخواسته و به رغم میل باطنی خود فریب می‌خورن...

جلیل جعفری ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
چگونه شغل خود را ترک کنید بدون اینکه کسی را عصبانی کنید؟

تقریباً در زندگی همه‌ی کارمندان زمانی فرامی‌رسد که عقب می‌نشینند و نگاهی عمیق به کاری که مشغول به ان...

فاطمه بهزادی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
چطور یک محیط کاری مناسب برای زنان ایجاد کنیم؟

زن بودن در محیط کار اصلا ساده نیست! این یک واقعیت است و پژوهش‌ها نشان می‌دهد در جوامع امروزی ایجاد م...

علی‌رضا ناصری ۱۳۹۶/۰۴/۱۹