صدیقه خواجه

صدیقه خواجه

۲ سال پیش

524530

بازدید

301

پاسخ

نقاط حساس و تحریک پذیر بدن در رابطه جنسی

 نقاط حساس و تحریک پذیر، بخش هایی از بدن می باشند که برانگیختن آن ها نقش مهمی در تحریک و لذت رابطه جنسی دارد. در اکثر آقایان و خانم ها توجه شریک جنسی به بخش های دیگری از بدن، غیر از اندام های جنسی باعث بوجود آمدن میل جنسی، تحریک و بهبود لذت ارتباط زناشویی می شود. تحریک مناسب و درست این نقاط میتواند لذت زناشویی و رابطه جنسی را چند برابر کند. برای شناخت اندام های تحریک پذیر در خانمها و آقایان روی آیکن مربوط را کلیک کنید.


کلیک کنید:


 نقاط حساس بدن خانمها


کلیک کنید: