سارا

۲ سال پیش

345187

بازدید

207

پاسخ

وحشتناك ترين جملات يك زن به شوهرش

 بحث و اختلاف نظر در هر زندگی پیش می آید اما یادگیری مهارتی که این اختلاف نظر را به فرصتی برای نزدیک تر شدن تبدیل کند، بسیار ضروری است. در هنگام بحث، گفتن بعضی جملات چنان آسیبی به غرور و شخصیت طرف مقابل وارد میکند که مدت زمان زیادی را باید صرف جبران آن کرد و گاهی هیچ وقت جبران نمی شود. در ادامه به تعدادی از این جملات اشاره خواهیم کرد: