امتیاز بر اساس فعالیت در بنیتا
کاربران بر اساس فعالیت هایی که در بنیتا انجام می دهند، امتیاز کسب می کنند
فعالیت ها امتیاز
ثبت نام در سایت + ۱۰۰ امتیاز
وارد شدن در سایت (کاربران می توانند به ازای وارد شدن در سایت، حداکثر ۱ امتیاز در هر روز دریافت نمایند.) + ۱ امتیاز
ثبت نام دوستان در بنیتا از طریق لینک دعوت (کاربران می توانند از این طریق حداکثر ۱۰۰۰ امتیاز در هر روز دریافت نمایند؛ تنها در صورتی که لینک دعوت برای دوستان فرستاده شده و آنها از طریق کلیک روی لینک دعوت در بنیتا ثبت نام کرده باشند) + ۱۰۰ امتیاز
نوشتن کامنت برای مقالات (کاربران می توانند از این طریق، حداکثر ۲۰۰ امتیاز در هر روز دریافت نمایند.) + ۱۰ امتیاز
پاسخ دادن به سوال ها در بنیدانا (کاربران می توانند از این طریق، حداکثر ۲۰۰ امتیاز در هر روز دریافت نمایند.) + ۱۰ امتیاز
انتخاب شدن پاسخ شما در بنیدانا به عنوان بهترین پاسخ (کاربران می توانند از این طریق، حداکثر 60 امتیاز در هر روز دریافت نمایند) + ۲۰ امتیاز
انتخاب بهترین پاسخ توسط شما برای سوال خودتان در بنیدانا (کاربران می توانند از این طریق، حداکثر 50 امتیاز در هر روز دریافت نمایند) + ۱۰ امتیاز
سطح
کاربران بر اساس فعالیت هایی که در بنیتا دارند، سطح بندی می شوند
سطح امتیاز
طلایی
+ ۱۵۰۰۱ امتیاز
نقره ای
۲۵۰۱ تا ۱۵۰۰۰
برنزی
۲۰۱ تا ۲۵۰۰
معمولی
۰ تا ۲۰۰