ست پتوی مسافرتی و لیوان بنیتا

ست پتوی مسافرتی و لیوان بنیتا اتمام موجودی

 برای زمانی که به پیک نیک می روید

یا یک روز سرد زمستانی که روی پایتان پتو می اندازید و با یک فنجان قهوه داغ روز خود را گرم می کنید،

ست پتو و ماگ مسافرتی بنیتا به کارتان می آید!

پتوی بنیتا با وجود کاور محافظ آن به راحتی قابل حمل بوده و همچنین ماگ های رنگارنگ بنیتا با داشتن درب های مخصوص قابل استفاده در خارج از خانه یا محیط کار است.

>> برو به راهنمای کسب امتیاز و دریافت جایزه

امتیاز بنیتا

۹۰۰

موجودی: ۰ از ۴۰