از مجله بنیتا (۱۳)

۳۰ تصویر خیره‌کننده از فضا [قسمت سوم/ پایانی]

کیهان پر از شگفتی‌ها و عجایب است. تصاویر خیره‌کننده‌ای که به کمک تلسکوپ‌های مختلفی برداشته شده، بخشی از این شگفتی‌ها را به ما نشان می‌دهد. ۳۰ تصویر خیره‌کننده از فضا را در این مطلب ۳ قسمتی خواهیم داشت....

مهدی ملک‌زاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۳۰ تصویر خیره‌کننده از فضا [قسمت دوم]

کیهان پر از شگفتی‌ها و عجایب است. تصاویر خیره‌کننده‌ای که به کمک تلسکوپ‌های مختلفی برداشته شده، بخشی از این شگفتی‌ها را به ما نشان می‌دهد. ۳۰ تصویر خیره‌کننده از فضا را در این مطلب ۳ قسمتی خواهیم داشت....

مهدی ملک‌زاده ۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۳۰ تصویر خیره‌کننده از فضا [قسمت اول]

کیهان پر از شگفتی‌ها و عجایب است. تصاویر خیره‌کننده‌ای که به کمک تلسکوپ‌های مختلفی برداشته شده، بخشی از این شگفتی‌ها را به ما نشان می‌دهد. ۳۰ تصویر خیره‌کننده از فضا را در این مطلب ۳ قسمتی خواهیم داشت....

مهدی ملک‌زاده ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۲۷ تصویر خیره کننده از فضا [قسمت پنجم/پایانی]

در این مطلب ۲۷ تصویر خیره کننده از فضا را خواهید دید. این تصاویر که مرتبا از سوی ناسا منتشر می‌شوند دید جدیدی از فضا و زمین به شما خواهند داد.

مهدی ملک‌زاده ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
۲۷ تصویر خیره کننده از فضا [قسمت چهارم]

در این مطلب ۲۷ تصویر خیره کننده از فضا را خواهید دید. این تصاویر که مرتبا از سوی ناسا منتشر می‌شوند دید جدیدی از فضا و زمین به شما خواهند داد.

مهدی ملک‌زاده ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۲۷ تصویر خیره کننده از فضا [قسمت سوم]

در این مطلب ۲۷ تصویر خیره کننده از فضا را خواهید دید. این تصاویر که مرتبا از سوی ناسا منتشر می‌شوند دید جدیدی از فضا و زمین به شما خواهند داد. [قسمت سوم]...

مهدی ملک‌زاده ۱۳۹۶/۰۲/۱۵